Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.048
Objavljen: Kem. Ind. 73 (3-4) (2024) 139–146
Referentni broj rada: KUI-48/2023
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mehaničko recikliranje jednokratnih zaštitnih maski

P. Brajković, M. Jakić, S. Perinović Jozić i L. Vrsalović

Sažetak

Jednokratne zaštitne maske (DPM), kao najčešće upotrebljavani alat tijekom SARS-Covid-19 pandemije, postale su ozbiljan ekološki problem koji je potrebno riješiti. U ovom radu jednokratne zaštitne maske razdvojene su na sastavne komponente i mehanički reciklirane ekstrudiranjem. Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom i pretražna elektronska mikroskopija primijenjene su za određivanje utjecaja recikliranja na strukturu i morfologiju materijala maske. Mikroskopija je ukazala na postojanje morfoloških razlika između slojeva maske. Toplinska svojstva istraživanih uzoraka prije i poslije recikliranja karakterizirane su primjenom diferencijalne pretražne kalorimetrije i termogravimetrijske analize. Iako su toplinske metode analize potvrdile razliku između slojeva maske, može se zaključiti da mehaničko recikliranje nije znatno utjecalo na toplinska svojstva i toplinsku stabilnost materijala maske.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

jednokratna zaštitna maska, mehaničko recikliranje, ekstruzija, polipropilen