Traženi broj
KUI 1 2 2024 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 73
Broj: 1-2
Godina:2024
Stranice: 1–99
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj supstituenta i otapala na spektralna svojstva 3-supstituiranih derivata 4-hidroksikumarina
E. Bečić, M. Dedić, B. Imamović, S. Špirtović-Halilović i E. Omeragić
1–6
 
Ugradnja grafenova oksida u sloj vodljivog polimera i naknadna elektrokemijska redukcija
G. Ljubek, M. Kraljić Roković i H. Trinki
7–18
 
Kemijski sastav i antioksidativna aktivnost Fraxinus ornus L. i Fraxinus excelsior L.
A. Čopra-Janićijević, D. Čulum, D. Vidic, A. Topčagić i L. Klepo
19–25
 
Tetraedrijske homonuklearne tetramerne vrste: pojavnost, oblici, strukture, svojstva i perspektive
R. Kiralj
27–44

Izvorni znanstveni rad / Iz naših knjižnica

 
Otvorenost, ali pod koju cijenu – stavovi i praksa hrvatskih autora
B. Macan, L. Škorić i J. Petrak
45–56

Pregledni rad

 
Gospodarenje građevinskim otpadom u Hrvatskoj
D. Barbir i P. Dabić
57–64
 
Utjecaj COVID-19 obrazaca ponašanja na ekosustave
P. Bubaš, D. Hećimović, F. Mikuličić, I. Terzić i M. Miloloža
65–74