Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2023.020
Objavljen: Kem. Ind. 73 (1-2) (2024) 57–64
Referentni broj rada: KUI-20/2023
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Gospodarenje građevinskim otpadom u Hrvatskoj

D. Barbir i P. Dabić

Sažetak

U ovom radu daju se osnovne informacije o građevinskom otpadu i gospodarenju građevinskim otpadom na području Hrvatske. S ciljem boljeg razumijevanja pojma otpada, u prvom dijelu rada govori se o njegovu podrijetlu, karakteristikama i podjeli. Navedene su i posebne kategorije otpada definirane na području Republike Hrvatske. Sve članice Europske unije trebale bi usvojiti pristup kružnog gospodarstva za upravljanje svim tim vrstama otpada. Osim izgradnje centara za gospodarenje, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, naglašeno je i da je potrebno izgraditi legalna odlagališta da bi se smanjilo stvaranje divljih odlagališta koja su rezultat neodgovornog ljudskog postupanja s otpadom. U drugom dijelu detaljno je opisan građevinski otpad i otpad od rušenja. Osim vrsta i stupnja opasnosti, primjenjuje se sustav kategorizacije koji uključuje ključne brojeve te omogućuje pronalaženje odgovarajuće vrste u bazi podataka. Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, sve vrste otpada, pa tako i građevinski otpad, danas se mogu jednostavno reciklirati kao sekundarne sirovine. Da bi se to postiglo, njime se mora pravilno upravljati. Prevencija i pretvaranje u resurs je prvi korak; ako to nije moguće, treba primjenjivati jedan od procesa recikliranja. Gospodarenje građevinskim otpadom uključuje i iscrpno objašnjenje reciklaže, kojoj se posvećuje velika pozornost. Rad završava pregledom sustava gospodarenja građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj, koji zaostaje za razvijenijim zemljama, te primjerima najbolje prakse i mogućim poboljšanjima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

građevinski otpad, gospodarenje otpadom, odlagališta, otpad u Hrvatskoj, procedura recikliranja