Traženi broj
KUI 7 8 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 7-8
Godina:2020
Stranice: 355–456
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 23
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Modeli umjetne neuronske mreže za predviđanje gustoće i kinematičke viskoznosti različitih sustava biogoriva i njihovih mješavina s dizelskim gorivom. Usporedna analiza
S. Belmadani, S. Hanini, M. Laidi, C. Si-Moussa i M. Hamadache
355–364
 
Tehnološki aspekti transseterifikacije biljnih ulja etanolom u prisutnosti metalnih oksida
Y. Melnyk, R. Starchevskyi i S. Melnyk
365–370
 
Kvaliteta vode rijeke Trstionice (Bosna i Hercegovina)
Š. Delibašić, J. Huremović, S. Žero i S. Gojak-Salimović
371–376
 
Stabilizacija krhotina razrušenih stijena zagađenih otpadnom isplakom
S. Marinović, T. Troskot Čorbić, T. Goričnik, N. Uzorinac Nasipak i V. Čizmek
377–385
 
Razrada i mehaničko-elektrokemijska karakterizacija antimon-olovnih pjena s otvorenim ćelijama izrađenim “Metodom prekomjerne replikacije soli” za moguću primjenu u proizvodnji olovno-kiselih baterija
A. H. Hassein-Bey, A. E. Belhadj, A. Gavrus i S. Abudura
387–398

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
“Modeli molekula” Drage Grdenića i početci strukturne kemije u Hrvatskoj
N. Raos
399–406

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kilogram i mol u novome ruhu – o korjenitim promjenama u Međunarodnom sustavu jedinica (SI)
V. Lopac
407–414
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

415–416
N. Raos: Pohvale
417
418

Osvježimo znanje

419–420

Tehnološke zabilješke

M. Kovačić: Jesmo li sami?
421–422

Zaštita okoliša

423–424

Aktualnosti iz znanosti i industrije

425–433

Povijest hrvatske industrije

434–435

Prikazi knjiga

436–437

Osvrti

438–439
440–443

U spomen

444

Iz kalendara izdvajamo

445

Kalendar događanja

Pregled tehničke literature i dokumentacije

446–448

Natječaji i fondovi

449–450

Mjerna i regulacijska tehnika

451–454

Sigurnost i zaštita na radu

455–456