Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.001
Objavljen: Kem. Ind. 69 (7-8) (2020) 387–398
Referentni broj rada: KUI-01/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Razrada i mehaničko-elektrokemijska karakterizacija antimon-olovnih pjena s otvorenim ćelijama izrađenim “Metodom prekomjerne replikacije soli” za moguću primjenu u proizvodnji olovno-kiselih baterija

A. H. Hassein-Bey, A. Belhadj, A. Gavrus i S. Abudura

Sažetak

U ovom istraživanju izrađene su otvorene ćelije od 25 % antimon-olovnih pjena za moguću primjenu u osvjetljavanju debelih ploča olovno-kiselih baterija. Razvijena je i istražena nova jeftina i jednostavna varijanta procesa repliciranja soli. Različite morfologije i oblici uspješno su dobiveni metodom “prekomjerne replikacije soli” (ESR metodom). Najbolja poroznost od oko 68 % dobivena je pri veličini čestica soli od oko 3 mm. SEM i EDXS ispitivanje kompozitne legure soli/antimona prije ispiranja s NaCl otkrilo je prisutnost mikrofilma olovnih oksida koji oblažu zidove ćelije i nakon uklanjanja soli postaju olovni karbonati. Jednoosno tlačno ponašanje dobivenih materijala ćelije proučava se za pjene s poroznošću između 45 % i 70 % i za veličine zrna soli između 2,5 i 5 mm. Postignuta je veća granica stlačivanja u usporedbi s rezultatima o aluminijskim pjenama dobivenim u literaturi. Ponovljivost postupka dokazana je na uzorcima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pjena s otvorenim ćelijama, proces replikacije, poroznost, olovno-kisele baterije, stlačivanje-naprezanje, SEM, kisela baterija, vodljivost