Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2019.059
Objavljen: Kem. Ind. 69 (7-8) (2020) 365–370
Referentni broj rada: KUI-59/2019
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Tehnološki aspekti transseterifikacije biljnih ulja etanolom u prisutnosti metalnih oksida

Y. Melnyk, R. Starchevskyi i S. Melnyk

Sažetak

Ispitana je transseterifikacija biljnog ulja etanolom u prisustvu sitnih čestica metalnih oksida kao katalizatora. Pokazalo se da najveću katalitičku aktivnost imaju cinkovi i nikl(II) oksidi. U njihovoj prisutnosti, konverzija triglicerida suncokretova ulja nakon 150 min dostigla je 95,3 odnosno 94,2 %. Otkriveno je da je optimalni maseni udio katalizatora cinkova oksida 0,25 – 0,31 %. U prisutnosti cinkova oksida, s udjelom vode u etanolu od 5 i 10 mas.%, konverzija triglicerida iznosila je 98,5 odnosno 94,8 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

transeterifikacija, trigliceridi, metalni oksidi, etanol