Traženi broj
KUI 9 10 2016 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 9-10
Godina:2016
Stranice: 457–569
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 22
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Molekulski model i stabilnost strukture membranskog elektrodnog sklopa načinjenog od ionomera Nafiona
C. Feng i P. F. He
457–464
 
Simulacija regeneracije aktivnog ugljena neizravnim grijanjem
S. L. Yu, J. L. Peng, X. W. Zhang i G. G. Wang
465–470

Pregledni rad

 
Farmaceutici u okolišu
M. Periša Biošić i S. Babić
471–482

Nomenklaturni prikaz

 
Nomenklatura (imenovanje) i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (IUPAC-ove preporuke 2014.)
V. Jarm
483–494

Stručni rad

 
Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio IV.
E. Beer
495–508
 
Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda
A. Ptiček Siročić, N. Fujs i N. Glumac
509–514

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Što nam kazuje oksidacijski broj
N. Raos
515–518
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

519
N. Raos: Udžbenik
520

Osvježimo znanje

521–522

Industrijsko-gospodarski pregled

523–526

Tehnološke zabilješke

526–529

Zaštita okoliša

530–532

Izvještaji sa skupova

533

Društvene vijesti

534–545
546
546

Aktualnosti iz industrije

547–554

Osvrti

555

Iz kalendara izdvajamo

556–559

Kalendar događanja

K1–K2

Pregled tehničke literature i dokumentacije

560–562

Mjerna i regulacijska tehnika

N. Bolf: Regulatori
563–565

Sigurnost i zaštita na radu

567–569

Oglasi