Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.005
Objavljen: Kem. Ind. 65 (9-10) (2016) 495–508
Referentni broj rada: KUI-05/2015
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Gravitacijski separatori plin/kapljevina. Dio IV.

E. Beer

Sažetak

Nastavak postupaka proračuna gravitacijskih separatora. Dani su postupci proračuna za vodoravne trofazne gravitacijske separatore.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

gravitacijski separatori, separatori plin/kapljevina/kapljevina, dimenzioniranje