Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.021
Objavljen: Kem. Ind. 65 (9-10) (2016) 465–470
Referentni broj rada: KUI-21/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Simulacija regeneracije aktivnog ugljena neizravnim grijanjem

S. L. Yu, J. L. Peng, X. W. Zhang i G. G. Wang

Sažetak

Recikliranje aktivnog ugljena (AC) iznimno je važno i interesantno, no još se uvijek javljaju različiti problemi u provedbi postupka. U ovom radu simulirana je regeneracija AC-a neizravnim grijanjem primjenom nestacionarnog cilindričnog modela prijenosa topline. Za regeneracijsku cijev vanjskog promjera 108 mm i debljine stjenke 4 mm optimalno je grijanje 30 min pri okolnoj temperaturi 550 °C. U tim uvjetima temperatura 417,5 °C može se postići u središtu cilindrične cijevi čime je dosegnuta temperatura potrebna za regeneraciju AC-a. Eksperimentalne vrijednosti dobivene u laboratoriju bile su u skladu sa simulacijom, čime su dobivene važne referencije za postupno uvećanje pilotnog postrojenja regeneracije AC-a.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aktivni ugljen, regeneracija, neizravno grijanje, nestacionarni prijenos topline