Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.022
Objavljen: Kem. Ind. 65 (9-10) (2016) 483–494
Referentni broj rada: KUI-22/2015
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Nomenklatura (imenovanje) i grafičko prikazivanje kemijski modificiranih polimera (IUPAC-ove preporuke 2014.)

V. Jarm

Sažetak

Opisan je novi sustav nomenklature (imenovanja) na osnovi podrijetla za polimere koji su kemijski modificirani. U tu je svrhu u ime polimera uvedena poveznica -mod-, npr. poli[(A)-mod-(B)]. Sustav se primjenjuje u skladu s nomenklaturom polimera na osnovi podrijetla, ali predviđa, kada je to neizbježno, i imenovanje polimera na osnovi strukture. Sustav uključuje: (1) modifikaciju konstitucijske jedinice u drugu jedinicu poznate strukture; (2) općenitiju modifikaciju konstitucijske jedinice kojom nastaje bilo koja od više mogućih struktura. Uveden je i novi simbol, ~>, za uporabu pri grafičkom prikazivanju strukture modificiranih polimera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

djelomična modifikacija, grafičko prikazivanje, IUPAC-ov Odjel za kemijsku nomenklaturu i prikaz strukture, IUPAC-ov Odjel za polimere, kemijska modifikacija