Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.045
Objavljen: Kem. Ind. 65 (9-10) (2016) 509–514
Referentni broj rada: KUI-45/2015
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda

A. Ptiček Siročić, N. Fujs i N. Glumac

Sažetak

U ovom su radu analizirani fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće otpadnih voda (kemijska potrošnja kisika (KPK), biokemijska potrošnja kisika (BPK5), koncentracija suspendiranih tvari) tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz) 2013. i 2014. godine na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec, koji je predviđen za drugi stupanj pročišćavanja. Ljetni mjeseci 2014. godine ne pokazuju značajnija odstupanja vrijednosti pojedinih pokazatelja, ali u odnosu na iste mjesece u 2013. godini srednje mjesečne vrijednosti znatno su niže i nalaze se unutar dopuštenih maksimalnih koncentracija. Rezultati za lipanj, srpanj i kolovoz 2013. i 2014. godine ukazuju na učinkovito pročišćavanje otpadnih voda na pročistaču.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fizikalno-kemijski pokazatelji, otpadne vode, pročistač otpadnih voda, kemijska potrošnja kisika, biokemijska potrošnja kisika, suspendirane tvari