Traženi broj
KUI10 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 52
Broj: 10
Godina:2003
Stranice: 473–534, A801–A804
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Optimizacija procesa terpolimerizacije i svojstava polimera na temelju alkil-metakrilata u otopini
A. Jukić, M. Rogošić, K. Sarić i Z. Janović
473–481
 
Poboljšanje kvalitete motornih benzina modeliranjem procesa izomerizacije
I. Lukec, K. Sertić Bionda i D. Lukec
483–493
 
Utjecaj temperature na kemijske promjene tijekom postupka ekstruzije
D. Kovaček, A. Ninčević Grassino, I. Miljević, D. Vikić-Topić, M. Brnčić, D. Ćurić, B. Tripalo, D. Ježek, D. Karlović i M. Fegeš
495–499
 
Utjecaj FCC sirovine na svojstva kreking benzina
M. Fabulić Ruszkowski, S. Telen, Š. Podolski i I. Beer Romac
501–506
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Bundžije
507

Iz naših knjižnica

508–510

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

510–513

Industrijsko-gospodarski pregled

514–516

Tehnološke zabilješke

517–518

Zaštita okoliša

518–521

Društvene vijesti

521–523
524–526

U spomen

N. Trinajstić+, S. Turina+ i J. Varljen: U spomen – Želimir Procházka
527–529

Kalendar događanja

530

Pregled tehničke literature i dokumentacije

531–534

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Ciklopentan
A801–A804