Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.017
Objavljen: Kem. Ind. 52 (10) (2003) 501–506
Referentni broj rada: KUI-17/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj FCC sirovine na svojstva kreking benzina

M. Fabulić Ruszkowski, S. Telen, Š. Podolski i I. Beer Romac

Sažetak

Tijekom zadnje tri dekade prošlog stoljeća primarni cilj rada europskih rafinerija bio je osigurati potrebnu količinu i kvalitetu motornog benzina. Međutim, zbog sve strožih zakonskih odredbi koje se primjenjuju pri njegovoj proizvodnji motorni benzin i dalje je u središtu pozornosti. Po danas važećoj europskoj specifikaciji motorni benzini posjeduju maksimalnu količinu sumpora od 150 ppm te se prodaju u gradaciji od 95 i 98 oktanskih brojeva. Godine 2005. količina sumpora mora se smanjiti na 50 ppm. Proces fluid katalitičkog krekiranja (FCC) glavni je sekundarni proces u proizvodnji benzina na čiju se kvalitetu može utjecati odabirom procesnih veličina, katalizatora te sirovina. U radu su praćena kvalitativna i kvantitativna svojstva kreking benzina. Ispitana je ovisnost konverzije i prinosa kreking benzina o temperaturi krekiranja te je određen ugljikovodični sastav, istraživački oktanski broj (IOB) i sadržaj sumpora u FCC benzinu. Također je određena ovisnost IOB o karakteristikama upotrijebljenih sirovina te količini sumpora u benzinu. Pokazano je kako izbor sirovine te procesnih veličina utječe na IOB i količinu sumpora u FCC benzinu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

FCC benzin, istraživački oktanski broj (IOB), sadržaj sumpora, test mikroaktivnosti (MAT)