Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.011
Objavljen: Kem. Ind. 52 (10) (2003) 483–493
Referentni broj rada: KUI-11/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Poboljšanje kvalitete motornih benzina modeliranjem procesa izomerizacije

I. Lukec, K. Sertić Bionda i D. Lukec

Sažetak

Provedena je sinteza i analiza procesa izomerizacije lakog benzina primjenom matematičkog modeliranja i simuliranja. Prema eksperimentalnim podacima s industrijskog procesa izomerizacije u Rafineriji nafte Rijeka, postavljen je matematički model reaktora. Rezultati matematičkog modela reaktora poslužili su kao osnova za postavljanje modela cjelovitog procesa izomerizacije koji je izveden u programskom sustavu za simuliranje procesa ChemCad. Simuliranjem postojećeg industrijskog procesa izomerizacije postignuta su dobra slaganja s industrijskim procesom, pa je provedeno istraživanje i tri unaprijeđena procesa. Rezultati dobiveni simuliranjem procesa unaprijeđenog dodatkom kolone za deizopentanizaciju pokazali su povećanje iscrpka izomerizata, dok su izvedbe procesa s molekulskim sitima i procesa s deizoheksanizerom rezultirale povećanjem vrijednosti istraživačkog oktanskog broja proizvoda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

matematičko modeliranje, izomerizacija, unapređenje kvalitete proizvoda