Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 53
Broj: 7-8
Godina:2004
Stranice: 315–392, A837–A840
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Računalna kemija sa sekundarnim strukturama RNA
C. Flamm, I. L. Hofacker i P. F. Stadler
315–322
 
Primjena umjetnih neuralnih mreža u QSPR istraživanju – Automatska klasifikacija kemikalija štetnih za endokrini sustav
M. Novič i A. Roncaglioni
323–331
 
Procjena utjecaja disulfidnih veza na sekundarnu strukturu peptida
A. K. Croskey i B. Hargittai
333–338

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Prikladna priprava 5-(trifluormetil)dipirometana
W. Dmowski, K. Piasecka-Maciejewska i Z. Urbanczyk-Lipkowska
339–441
 
Konotoksini: mali peptidi bogati disulfidima
B. Hargittai
343–348

Pregledni rad

 
Krunasti eteri u enantioselektivnoj sintezi
L. Töke, P. Bakó, G. Keglevich i T. Bakó
349–358
 
Adamantan kao ugradbena jedinica u pripravi krunastih etera i kriptanada: sinteza, struktura i svojstva
K. Mlinarić-Majerski
359–366
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Dvije istine
367

Iz naših knjižnica

368–369

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

370–375

Industrijsko-gospodarski pregled

376–378

Tehnološke zabilješke

379

Zaštita okoliša

Prikazi knjiga

383

Kalendar događanja

384–387

Pregled tehničke literature i dokumentacije

388–391

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Etilendiamin
A837–A840