Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.033
Objavljen: Kem. Ind. 53 (7-8) (2004) 343–348
Referentni broj rada: KUI-33/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Konotoksini: mali peptidi bogati disulfidima

B. Hargittai

Sažetak

Mnogi peptidni otrovi i antibiotici koji se mogu naći u prirodi izgrađeni su od jednog ili više prstenova i disulfidnih mostova. α-Konotoksini pripadaju skupini malih peptida bogatih disulfidnim mostovima. Većina dotičnih peptida sadrži trinaest do četrnaest aminokiselina i dva disulfidna mosta. Takve sheme kemijskog vezivanja vode do stvaranja tri moguća peptidna regioizomera. Većina reduciranih izvornih konotoksina sposobni su svijati se na način koji rezultira formiranjem prirodnog konotoksin izomera. Međutim, u sklopu posebnih eksperimentalnih uvjeta, proces oksidacije tih peptida rezultira sintetiziranjem sva tri peptidna izomera. U članku se raspravlja o generalnim detaljima o konotoksin peptidima uključujući i detalje o sintezi takvih konotoksina i našim doprinosima ovom polju znanstvenog istraživanja. Uspješno su sintezirana tri α-konotoksin SI regioizomera i četiri cirkularna amidna analoga prirodnih izomera. Također je istraživano i kako male promjene u slijedu aminokiselina u peptidima utječu na njihova svojstva svijanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

α-konotoksini SI, disulfidni mostovi, ortogonalna sinteza, odnosi strukturne aktivnosti