Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.034
Objavljen: Kem. Ind. 53 (7-8) (2004) 333–338
Referentni broj rada: KUI-34/2003
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Procjena utjecaja disulfidnih veza na sekundarnu strukturu peptida

A. K. Croskey i B. Hargittai

Sažetak

U našem smo laboratoriju istraživali ulogu disulfidnih mostova u svijanju proteina. Osim toga, istraživali smo kako male promjene u slijedu aminokiselina u peptidima utječu na njihova svojstva svijanja. Peptidi našeg interesa su α-Konotoksini s mnogobrojnim disulfidnim mostovima, α-Konotoksini GI, GII (Conus Geographus), SI, SIA (Conus Striatus), i MI (Conus Magus) i analozi spomenutih peptida. Ti su peptidi trinžst ili četrnžst aminokiselina dugi peptidni amidi koji sadrže četiri cisteinske aminokiseline. Te četiri cisteinske kiseline u peptidima sposobne su formirati dva ili tri disulfidna mosta koja su odgovorna za formiranje tri moguća regioizomera. Aminokiselina na mjestu 9 u tim peptidima igra vrlo važnu ulogu u biološkim karakteristikama peptida. U našem radu je istraživan utjecaj različitih aminokiselina, posebno prolina, na mjestu 9 u slijedu aminokiselina na svijanje peptida. Rezultati pokazuju da struktura prolina u obliku prstena vjerojatno uzrokuje steričku smetnju za svijanje peptida.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

α-konotoksini, svijanje, disulfidno spareni regioizomeri