Traženi broj
Kui 05 06 2014 korice Kem. Ind.
Volumen: 63
Broj: 5-6
Godina:2014
Stranice: 149–243, A1229−A1231
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 18
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Razvoj kinetičkog modela poluobnavljajućeg katalitičkog reformiranja benzina u ustaljenom stanju u industrijskom mjerilu
R. S. Mohaddecy i S. Sadighi
149–154
 
Fazna ravnoteža alkalijskih nitrata (NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3) u sustavu glicerol + H2O pri različitim temperaturama
H. Y. Zhang, S. N. Li, Q. G. Zhai, Y. M. Ou, Y. C. Jiang i M. C. Hu
155−162

Pregledni rad

 
Ionske kapljevine – razvoj i izazovi industrijske primjene
M. Cvjetko Bubalo, K. Radošević, I. Radojčić Redovniković, J. Halambek, J. Vorkapić-Furač i V. Gaurina Srček
163−171
 
Derivati izoindolina, sinteza i biološka aktivnost. I. Prirodni i sintetski derivati izoindolina
I. Sović i G. Karminski-Zamola
173−182
 
Derivati izoindolina, sinteza i biološka aktivnost. II. Biološka aktivnost derivata izoindolina
I. Sović i G. Karminski-Zamola
183−191
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

193

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

M. Majić Renjo i L. Ćurković: Primjeri nazivlja u području tehničke keramike
194

Iz naših knjižnica

195–197

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

198–202

Industrijsko-gospodarski pregled

203–206

Tehnološke zabilješke

206–208

Zaštita okoliša

I. Šola, N. Gusić i D. Lovrić: Gospodarenje otpadnim vrećicama
209–211

Izvještaji sa skupova

212–215

Prikazi knjiga

216

Osvrti

217–218
218–225
225

U spomen

226

Kalendar događanja

227–240

Pregled tehničke literature i dokumentacije

241–243

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1229–A1231

I
II