Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.015
Objavljen: Kem. Ind. 63 (5-6) (2014) 155−162
Referentni broj rada: KUI-15/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Fazna ravnoteža alkalijskih nitrata (NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3) u sustavu glicerol + H2O pri različitim temperaturama

H. Y. Zhang, S. N. Li, Q. G. Zhai, Y. M. Ou, Y. C. Jiang i M. C. Hu

Sažetak

Uređajem vlastite izrade mjerena je topljivost alkalijskih nitrata (NaNO3/KNO3/RbNO3/CsNO3) u smjesi otapala glicerol [HOCH2CH(OH)CH2OH] + H2O u ovisnosti o masenom udjelu glicerola (0,0 – 1,0) pri 35 i 45 °C. Određene su gustoće i indeksi loma zasićenih otopina NaNO3/KNO3/ RbNO3/CsNO3 + smjesa otapala glicerol + H2O. Eksperimentalni rezultati su pokazali da se s povećanjem masenog udjela glicerola u svim sustavima smanjuju topljivost soli i gustoća otopine, dok se indeks loma postupno povećava. Topljivost, indeks loma i gustoća bili su postavljeni po četveroparametarskoj empirijskoj jednadžbi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

alkalijski nitrat, glicerol, topljivost, gustoća, indeks loma