Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.004
Objavljen: Kem. Ind. 63 (5-6) (2014) 173−182
Referentni broj rada: KUI-04/2013
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Derivati izoindolina, sinteza i biološka aktivnost. I. Prirodni i sintetski derivati izoindolina

I. Sović i G. Karminski-Zamola

Sažetak

Derivati izoindolina pripadaju skupini dušikovih heterocikličkih spojeva koji su manje zastupljeni u literaturi od ostalih dušikovih heterocikličkih spojeva. Prvi prirodni derivati izoindolina izolirani su u drugoj polovici prošlog stoljeća te su pokazali različita interesantna biološka djelovanja, npr. staurosporin koji pokazuje antimikrobno, hipotenzivno i citotoksično djelovanje te djeluje kao inhibitor agregacije trombocita i inhibitor protein-kinaze. Zbog tih saznanja porastao je interes za kemiju izoindolina i pronađene su različite sintetske metode njihova dobivanja. Najviše su zastupljene sinteze iz ftalaldehida i odgovarajućih alifatskih i aromatskih amina kao polaznih spojeva. Sinteze iz ostalih polaznih spojeva uključuju ftalonitril, ftalanhidrid i ftalaldehidnu kiselinu te višekomponentne reakcije. Izoindolin i njegovi derivati zastupljeni su kao ligandi u kemiji metalnih kompleksa. Tako su priređeni metalni kompleksi koji omogućuju dizajniranje ciljanih trodimenzijskih struktura što se može primijeniti u raznim područjima koordinativne kemije, ali i u dizajniranju biološki aktivnih spojeva s točno određenim prostornim svojstvima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

heterociklički spojevi, derivati izoindolina, prirodni izoindolini, sintetski izoindolini