Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.009
Objavljen: Kem. Ind. 63 (5-6) (2014) 149–154
Referentni broj rada: KUI-09/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Razvoj kinetičkog modela poluobnavljajućeg katalitičkog reformiranja benzina u ustaljenom stanju u industrijskom mjerilu

R. S. Mohaddecy i S. Sadighi

Sažetak

Zbog velike potražnje za visokooktanskim benzinom kao transportnim gorivom, katalitičko reformiranje benzina postalo je jedan od najvažnijih procesa u rafinerijama nafte. Da bi se predvidjele vrijednosti važnih izlaznih varijabli, u ovom je istraživanju modelirano katalizirano reformiranje benzina u ustaljenom stanju s nepokretnim slojem katalizatora. Te su varijable oktanski broj, iskorištenje, čistoća vodika i temperatura u svim reaktorima za reformiranje. Stoga je proučena i modelirana jedinica za poluobnavljajuće katalitičko reformiranje benzina u industrijskom mjerilu, a vrijednosti izlaznih varijabli uspoređene su sa stvarnim podacima. Rezultati su pokazali dobro slaganje stvarnih i predviđenih vrijednosti. Srednje relativno apsolutno odstupanje izlaznih temperatura reaktora, oktanskog broja, iskorištenja, čistoće vodika i temperature iznosi 0,38 %, 0,52 %, 0,54 %, 0,32 %, 4,8 % i 3,2 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katalitičko reformiranje benzina, modeliranje, simulacija procesa destilacije, kinetika