Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 55
Broj: 7-8
Godina:2006
Stranice: 311–364, A925–A928
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Piroliza ugljena
A. Rađenović
311–319

Kemijsko inženjerstvo – osvježimo naše znanje / Stručni rad

 
Eksperimentalne metode ispitivanja katalizatora
S. Zrnčević
321–332

Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Hrvatska kemija u 19. stoljeću
S. Paušek-Baždar i N. Trinajstić+
333–339
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Sukobi
341

Iz naših knjižnica

342–343

Industrijsko-gospodarski pregled

344–345

Tehnološke zabilješke

346–347

Zaštita okoliša

347–349

Društvene vijesti

350–353

Izvještaji sa skupova

Kalendar događanja

357–358

Pregled tehničke literature i dokumentacije

359–364

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A925–A928