Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.023
Objavljen: Kem. Ind. 55 (7-8) (2006) 321–332
Referentni broj rada: KUI-23/2005
Tip rada: Kemijsko inženjerstvo – osvježimo naše znanje / Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Eksperimentalne metode ispitivanja katalizatora

S. Zrnčević

Sažetak

Katalizatori su sastavni dio većine industrijskih reaktora koji se koriste u kemijskoj, petrokemijskoj i srodnim industrijama. Osim što ubrzavaju reakcije između tvari koje bi inače reagirale vrlo sporo, maksimiraju nastajanje željenog i minimiziraju nastajanje neželjenog produkta, omogućavaju bolju kontrolu procesa, provedbu procesa pri nižoj temperaturi i/ili tlaku, smanjujući tako utrošak energije, sirovina i nastajanje otpada. Njihova funkcionalna svojstva ne utječu samo na odvijanje kemijske reakcije u reaktoru, već i na procese koji prethode i slijede samoj reakciji. Stoga je izvedba katalizatora ključna za razvoj novih kao i za unapređenje postojećih katalitičkih procesa. Prvi korak u inženjerstvu novo pripravljenih katalizatora je određivanje stupnja koji određuje brzinu reakcije. Zbog složenosti reakcijskog puta te interakcije kemijske reakcije i fizičkih procesa prijenosa u radu se posebice razmatraju kriteriji za procjenu utjecaja pojedinih procesa na ukupnu brzinu reakcije. Također je dan kratki pregled osnovnih tipova eksperimentalnih reaktora u kojima se istražuje i određuje brzina katalitičke reakcije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

laboratorijski katalitički reaktori, ispitivanje katalizatora, eksperimentalna provjera i kriteriji ispitivanja fizičkih procesa prijenosa