Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.013
Objavljen: Kem. Ind. 55 (7-8) (2006) 333–339
Referentni broj rada: KUI-13/2005
Tip rada: Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Hrvatska kemija u 19. stoljeću

S. Paušek-Baždar i N. Trinajstić+

Sažetak

Prikazan je razvoj kemije u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Raspravlja se o ulozi Kraljevske akademije znanosti i obnovljenoga sveučilišta u Zagrebu, Kraljevskoga gospodarskoga i šumarskoga učilišta u Križevcima te srednjih škola u razvoju hrvatske kemije. Spominju se važne osobe koje su svojim djelovanjem, pedagoškim radom i udžbenicima modernizirale hrvatsku kemiju. Naglašen je utjecaj nastavnika kemije dovedenih iz kemijski razvijenih središta Austrougarske monarhije, a spomenuto je da su prvi hrvatski kemičari diplomirali i doktorirali na inozemnim sveučilištima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Kraljevska akademija znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima, povijest hrvatske kemije