Traženi broj
KUI 3 4 2015 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 64
Broj: 3-4
Godina:2015
Stranice: 109–228
Broj znanstvenih/stručnih radova: 6
Broj ostalih priloga: 22
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Katalitička oksidacija fenola uz zeolitni katalizator Cu/Y-5. 2. dio: Utjecaj postsintetske termičke i kemijske obrade
K. Maduna Valkaj, V. Mandić i A. Katović
109−116
 
Metoda superpozicije domena u analizi slobodnih vibracija tekstilnih kompozitnih struktura
W. G. Jiang, C. L. Yu, Y. X. Zhang, X. C. Huo i L. J. Yan
117−124

Pregledni rad

 
Bioaktivne molekule – policiklički derivati gvanidina
M. Šekutor i K. Mlinarić-Majerski
125−141

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Emisijski faktori CO2 ugljena
P. Orlović-Leko, M. Trkmić, I. Galić i A. Bakija
143−149

Stručni rad

 
Dinamička simulacija rada šaržnog polimerizacijskog reaktora i parametarska analiza homopolimerizacije stirena
I. Šoljić Jerbić, S. Kuzmić i A. Jukić
151−167

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Povijesni pristup u nastavi kemije: periodni sustav elemenata
N. Raos
169−172
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

173

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

174–175

Iz naših knjižnica

A. Knežević Cerovski i D. Getliher: Jeste li jedinstveni, imate li ISNI?
175–176

Industrijsko-gospodarski pregled

177–179

Tehnološke zabilješke

179–186

Zaštita okoliša

187–191

Društvene vijesti

N. Bolf, Ž. Kurtanjek i Z. Blažeković: Dan izdavačke djelatnosti HDKI-ja 2014. – izvještaj
192–194
195
195
196
196
197

Aktualnosti iz industrije

198–200

Osvrti

201–202
202–204
205–206

Iz kalendara izdvajamo

207–210

Kalendar događanja

K1–K23

Pregled tehničke literature i dokumentacije

211–213

Mjerna i regulacijska tehnika

Z. Grgić, B. Abramović, P. Hercog i M. Papić: Novosti u akreditaciji laboratorija
214–219
220–222

Sigurnost i zaštita na radu

223–228