Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.001
Objavljen: Kem. Ind. 64 (3-4) (2015) 169−172
Referentni broj rada: KUI-01/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Povijesni pristup u nastavi kemije: periodni sustav elemenata

N. Raos

Sažetak

Periodni sustav elemenata (PSE) ne može se do kraja razumjeti ako se ne sagleda njegov razvoj, prije i poslije Mendeljejeva. U radu je ukazano na komplementarnost prvotnoga sustava (temeljenog na relativnim atomskim masama) i suvremenog sustava, temeljenog na naboju jezgre. Predočavanje povijesti razvoja PSE može poslužiti i kao uvod u metodologiju znanstvenoga rada, a svakako pomaže razumijevanju osnovnih kemijskih pojmova (atomska masa, protonski broj, element, elementarna tvar).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

metodika, povijest kemije, Mendeljejev