Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.002
Objavljen: Kem. Ind. 64 (3-4) (2015) 143−149
Referentni broj rada: KUI-02/2014
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Emisijski faktori CO2 ugljena

P. Orlović-Leko, M. Trkmić, I. Galić i A. Bakija

Sažetak

Za izračunavanje emisije ugljikova dioksida zbog izgaranja ugljena, emisijski faktor CO2 važan je ulazni parametar. Referentni emisijski faktori prema Uputama Međuvladinog tijela za klimatske promjene iz 2006. godine (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) specificirani su prema stupnju pougljenja (coal rank), ali se pri izradi nacionalnog izvješća o stakleničkim plinovima preporučuje primjena nacionalnih emisijskih faktora. Sadržaj ugljika najvažnije je svojstvo ugljena i pokazatelj je stupnja pougljenja (karbonizacije). Međutim mnoga svojstva ugljena vrlo su specifična (npr. sadržaj sumpora, pepela, vlage i macerala) te emisijski faktori CO2 ugljena ne ovise samo o stupnju pougljenja već i o njegovu geografskom porijeklu. U preliminarnom istraživanju, temeljem podataka dobivenih analizom goriva, izračunati su emisijski faktori CO2 za ugljene i treset s područja Livna, BiH: 147,9 t TJ–1 za treset, 109,5 t TJ–1 za lignit i 98,7 t TJ–1 za smeđi ugljen, što odgovara sljedećim donjim ogrjevnim vrijednostima (Hd): 3,6 MJ kg–1, 11,5MJ kg–1 i 20,6 MJ kg–1. Razlika u ogrjevnoj vrijednosti može se djelomično objasniti različitim udjelom ukupne vlage u ispitivanim uzorcima. Usporedba izračunatih emisijskih faktora s referentnim vrijednostima, pokazala je najveća odstupanja kod treseta (39,5 %), potom kod lignita (8,2 %) i smeđeg ugljena (4,3 %).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

emisijski faktor CO2, IPCC-metodologija, ugljen, treset