Traženi broj
KUI 11 12 2018 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 67
Broj: 11-12
Godina:2018
Stranice: 473–600
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 34
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Istraživanje uvjeta pripreme hidroksiapatita i utjecaja na oblik kristala hidroksiapatita
W. Song, Y. Yang i Y. Deng
473–478

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Sto godina Haber-Boschova postupka dobivanja amonijaka izravnom sintezom od sastavnih elemenata
Z. Janović i A. Jukić
479–493

Nomenklaturni prikaz

 
Preferentna imena konstitucijskih jedinica koja se upotrebljavaju u imenima polimera na osnovi strukture (I. dio)
V. Jarm
495–515

Stručni rad

 
Utjecaj urbanizacije i industrije na onečišćenje rijeka općine Gjilan, Kosovo
V. M. Beluli
517–525

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako razumjeti pojam “metal”
N. Raos
527–531
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

533
534

Osvježimo znanje

G. Matijašić: Filtracija
535–536

Tehnološke zabilješke

537–538

Zaštita okoliša

539–540

Skupovi i događaji

541
542

Novosti

543
544

Zanimljivosti

545

Aktualnosti iz industrije

546–550

Prikazi knjiga

551–552
553

Osvrti

554–556
557–560
561–563
564–566
I. Čatić, M. Rujnić Havstad i A. Mihajlović: EU Direktiva za smanjenje plastičnog morskog otpada
567–570

U spomen

571

Iz kalendara izdvajamo

572

Kalendar događanja

K1–K2

Pregled tehničke literature i dokumentacije

573–575

Natječaji i fondovi

576–578
578

Mjerna i regulacijska tehnika

579–582
582–583

Sigurnost i zaštita na radu

584–585

Sadržaj i autorski indeks

586–598