Traženi broj
KUI 9 10 2018 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 67
Broj: 9-10
Godina:2018
Stranice: 377–472
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 22
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Mogućnost primjene hidratiziranog vapna kao katalizatora u procesu metanolize suncokretova ulja
Z. Iličković, F. Andrejaš, E. Subašić i V. Stuhli
377–383
 
Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u kvazi-sedmerokomponentnim sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima kao ekstrakcijskim sredstvima
M. Rogošić i K. Zagajski Kučan
385–402

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
135. godišnjica rođenja Frana Bubanovića: slike iz života
K. Mlinac-Jerković, V. Damjanović, S. Kalanj-Bognar i J. Lovrić
403–408

Stručni rad

 
Molekulsko modeliranje odnosa strukturnih svojstava i aktivnosti molekula s pomoću programskog jezika Python (prvi dio)
M. Lovrić
409–419

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Što je atomska orbitala?
M. Grba
421–426
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

427
N. Raos: Smisao rada
428

Osvježimo znanje

429–430

Tehnološke zabilješke

431–432

Zaštita okoliša

433–435

Skupovi i događaji

436–440
441–442

Aktualnosti iz industrije

443–450

Prikazi knjiga

451

Osvrti

452–453

U spomen

454–455
456
457–458

Iz kalendara izdvajamo

459

Kalendar događanja

K1–K3

Pregled tehničke literature i dokumentacije

460–462

Natječaji i fondovi

463–465
465

Mjerna i regulacijska tehnika

H. Dorić i N. Bolf: Procesna analitička tehnologija
466–369

Sigurnost i zaštita na radu

470–472