Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2018.035
Objavljen: Kem. Ind. 67 (9-10) (2018) 421–426
Referentni broj rada: KUI-35/2018
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Što je atomska orbitala?

M. Grba

Sažetak

Pojam atomske, odnosno molekulske orbitale osnovni je pojam kemije koji svoje potpuno tumačenje dobiva tek u okviru kvantne fizike. Atomska orbitala zapravo je pojam izveden iz pojma valne funkcije ili vektora stanja, koji su stoga prvi objašnjeni, uz primjenu Bornova pravila kao prvog koraka u interpretiranju kvantne mehanike, što znači povezivanju formalizma s tzv. elementima zbilje. Kad učenik jednom shvati pojam valne funkcije, razumije osnove njezina kolapsa te statistički karakter kvantne teorije pri opisu atomske i subatomske zbilje, bez poteškoća može shvatiti, a i uspješno dalje primjenjivati pojmove atomska i molekulska orbitala kao i sve koji su s njima povezani. Sve to međutim zahtijeva malo slobodniji pristup kurikulima kemije, fizike i matematike.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

atomska (molekulska) orbitala, valna funkcija, Bornovo pravilo, statistički karakter kvantne teorije