Traženi broj
KUI 11 12 2015 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 64
Broj: 11-12
Godina:2015
Stranice: 587–719
Broj znanstvenih/stručnih radova: 6
Broj ostalih priloga: 29
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj modifikacije mezoporoznog ugljikova nitrida nanočesticama titanijeva oksida na fotokatalitičku razgradnju 1,3-dinitrobenzena
S. E. Moradi
587−592
 
Ukupna kinetika redukcije niskokvalitetnog piroluzita smjesom hemiceluloze i lignina kao redukcijskog sredstva
Y. F. Long, X. Y. Lv, Y. J. Lv, Y. N. Li, J. Su i Y. X. Wen
593−602
 
Novi FCC katalizator temeljen na poroznom kompozitnom materijalu sintetiziran in situ
S. Q. Zheng, L. J. He, S. Ren, H. X. Yu i W. Zhu
603−610

Nomenklaturni prikaz

 
Nazivlje za agregiranje i samoudruživanje u znanosti o polimerima (IUPAC-ove preporuke 2013.)
J. Macan
611−632

Stručni rad

 
Reakcijska kalorimetrija
G. Horvat
633−644

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Berlinsko modrilo kao školski pokus
P. Kalinovčić i M. Raos Melis
645−648
RUBRIKE

Riječ urednika

N. Bolf: Riječ urednika
II

Mišljenja i komentari

N. Raos: Janjičari
649

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

650–651
652

Industrijsko-gospodarski pregled

653–657

Tehnološke zabilješke

658–663

Zaštita okoliša

664–665

Izvještaji sa skupova

666–669
670

Društvene vijesti

671
S. Tomas, T. Bosiljkov, N. Kuzmanić i A. Jukić: HDKI dodijelio priznanja zaslužnim članovima
672–675
676
677

Aktualnosti iz industrije

678–680

Osvrti

681–682
683–685
686–687
688–690
691–692
693–694

Kalendar događanja

K1–K12

Pregled tehničke literature i dokumentacije

697–699

Mjerna i regulacijska tehnika

700–702

Sigurnost i zaštita na radu

703–706

Sadržaj i autorski indeks

707–719

Oglasi