Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.033
Objavljen: Kem. Ind. 64 (11-12) (2015) 593−602
Referentni broj rada: KUI-33/2015
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ukupna kinetika redukcije niskokvalitetnog piroluzita smjesom hemiceluloze i lignina kao redukcijskog sredstva

Y. F. Long, X. Y. Lv, Y. J. Lv, Y. N. Li, J. Su i Y. X. Wen

Sažetak

Ukupna kinetika redukcije piroluzita istraživana je termogravimetrijom i diferencijalnom termogravimetrijom. Kao redukcijsko sredstvo upotrijebljeni su hemiceluloza i lignin, glavni sastojci poljoprivrednog biljnog biootpada, drva i drvnog otpada. Ukupnu redukciju čine isprepleteni pojedinačni redukcijski procesi. Kinetika redukcije piroluzita smjesom hemiceluloze i lignina može se opisati novom empirijskom jednadžbom temeljenoj na jednadžbi Johnson–Mehl–Avrami, a odgovarajuća prividna energija aktivacije iznosi 30.14 kJ mol−1, odnosno 38.91 kJ mol−1. Sveobuhvatna kinetika može se modelirati kao zbroj pojedinačnih udjela uzimajući u obzir masene udjele sastojaka smjese te uz primjenu jedinične odskočne funkcije kako bi se izbjegli nevaljani podaci.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

piroluzit, redukcijsko prženje, biomasa, kinetika