Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.035
Objavljen: Kem. Ind. 64 (11-12) (2015) 603−610
Referentni broj rada: KUI-35/2015
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Novi FCC katalizator temeljen na poroznom kompozitnom materijalu sintetiziran in situ

S. Q. Zheng, L. J. He, S. Ren, H. X. Yu i W. Zhu

Sažetak

Da bi se prevladala ograničenja difuzije i poboljšao prijenos u mikroporoznim zeolitima, razvijeni su materijali s velikim porama. U ovom su radu sintetizirane kompozitne mikrosfere in situ iz sepiolita, kaolina i pseudoboehmita. Iz kompozitnog materijala dobiven je novi katalizator namijenjen krekiranju u fluidiziranom sloju (FCC), za ostvarivanje najvećeg iskorištenja s obzirom na lako ulje. Katalizator je ispitan rendgenskom difrakcijom, infracrvenom spektroskopijom, elektronskom mikroskopijom, adsorpcijom i desorpcijom dušika te testiran u FCC reaktoru. Katalizator ima više mezopora i makropora te više kiselih aktivnih mjesta od referentnog katalizatora te povećava iskorištenje s obzirom na lako ulje za 1,31 % uz bolju selektivnost prema benzinu i koksu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katalizator FCC, hijerarhijska porozna struktura, sinteza in situ, katalitička svojstva