Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.041
Objavljen: Kem. Ind. 64 (11-12) (2015) 645−648
Referentni broj rada: KUI-41/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Berlinsko modrilo kao školski pokus

P. Kalinovčić i M. Raos Melis

Sažetak

U članku je opisan školski pokus dobivanja berlinskog modrila, hidratiziranog željezovog(III) heksacijanoferata(II) promjenjiva sastava, te navedena pitanja za učenike u svezi s tim pokusom. U uvodnom dijelu članka prikazana je kristalna struktura berlinskog modrila te ukratko objašnjeno nastajanje njegove boje. Dana je i povijest otkrića berlinskog modrila kao slikarskog pigmenta te prikazana njegova primjena u slikarstvu s primjerima velikih slikara (Cézanne, Van Gogh i dr.).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, slikarski pigmenti, povijest kemije, povijest umjetnosti