Traženi broj
KUI 12 2001 Kem. Ind.
Volumen: 50
Broj: 12
Godina:2001
Stranice: 663–719, A721–A724
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Kratko priopćenje

 
Optimiranje procesnih veličina pri pripravi amorfnog silicijevog dioksida iz termički obrađenog serpentinita
D. Hršak, J. Malina i D. Orlić
663–668

Pregledni rad

 
Stoljeće Nobelove zaklade, 1901-2001
B. Kojić-Prodić
669–676

Stručni rad

 
Sinteza i svojstva polimer poliola
J. Sadadinović i V. Rek
677–684
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Zbunjenost
685

Iz naših knjižnica

687–688

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
689–692

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
693–694

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
695–700

Kalendar događanja

Kalendar događanja
701–708

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
709–714

Sadržaj

Sadržaj
715–720

Autorski indeks

Autorski indeks
721–722

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Kreozot
A721–A724