Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.025
Objavljen: Kem. Ind. 50 (12) (2001) 663–668
Referentni broj rada: KUI-25/2001
Tip rada: Kratko priopćenje

Optimiranje procesnih veličina pri pripravi amorfnog silicijevog dioksida iz termički obrađenog serpentinita

D. Hršak, J. Malina i D. Orlić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi