Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.046
Objavljen: Kem. Ind. 50 (12) (2001) 669–676
Referentni broj rada: KUI-46/2001
Tip rada: Pregledni rad

Stoljeće Nobelove zaklade, 1901-2001

B. Kojić-Prodić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi