Traženi broj
KUI04 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 4
Godina:2002
Stranice: 163–204, A737–A740
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Kemijska degradacija dentalne keramike
Š. Cerjan-Stefanović, M. Šiljeg, L. Ćurković i J. Živko-Babić
163–168

Pregledni rad

 
Fotokemijski pristup heteropolicikličkim spojevima
M. Šindler-Kulyk i N. Basarić
169–176
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Veličine
177

Iz naših knjižnica

A. Martek: GeoRef na CD-ROM-u
178–180

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
181–184

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
185

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
186–190

Društvene vijesti

Društvene vijesti
191–193

Kalendar događanja

Kalendar događanja
194–200

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
201–204

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Alil-klorid
A737–A740