Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 11
Godina:2002
Stranice: 459–502, A781–A764
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Kompleksiranje iona Fe(III) s krunastim eterima u acetonitrilu
S. Marić, R. Kubiček i J. Budimir
459–464

Pregledni rad

 
Optički senzori u analizi okoliša
S. Miljanić
465–480
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Epigoni
481

Iz naših knjižnica

482–483

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa
484–486

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
487–489

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
490

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
491–492

Kalendar događanja

Kalendar događanja
493–498

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
499–502

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Klorcijan
A761–A764