Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.045
Objavljen: Kem. Ind. 51 (11) (2002) 465–480
Referentni broj rada: KUI-45/2001
Tip rada: Pregledni rad

Optički senzori u analizi okoliša

S. Miljanić

Sažetak

Urbanizacija i industrijalizacija te povećana proizvodnja otpada uzrokuju neprekidno onečišćavanje okoliša. Otpuštanjem štetnih tvari u okoliš mijenjaju se njegovi fizički, kemijski i biološki parametri ukazujući na potrebu trajnog praćenja stanja zraka, tla i voda. Postavlja se zahtjev za razvojem napredne instrumentacije koja bi omogućila kontinuirano in situ određivanje štetnih tvari. Sustav optičkog senzora i optičkih vlakna prikladan za mjerenje u nepovoljnim uvjetima na nedostupnim mjestima obećavajuća je alternativa konvencionalnim tehnikama koje uključuju opsežne načine uzorkovanja. U uvodnom dijelu pregleda ukratko su navedena svojstva kemijskih optičkih senzora i optičkih vlakna. Zatim su detaljno opisani optički senzori konstruirani s namjerom primjene u analizi vodenog okoliša pri određivanju iona metala i kloriranih ugljikovodika te praćenju slanosti morske vode i ugljikova dioksida u slatkovodnom i morskom sedimentu. Primjeri su odabrani radi prikazivanja raznolikosti mehanizma odziva, generiranja optičkog signala i konstrukcija optoda. Na kraju su naglašene prednosti i nedostaci tih sve popularnijih analitičkih uređaja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

analiza okoliša, optički senzor, optičko vlakno, određivanje iona metala, određivanje kloriranih ugljikovodika, praćenje slanosti mora, praćenje CO2 u sedimentu