Traženi broj
KUI05 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 55
Broj: 5
Godina:2006
Stranice: 213–252, A917–A920
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Autorski pregled

 
Polimerizacija, toplinska stabilnost i mehanizam razgradnje kopolimera (met)akril-dicikloheksiluree i (met)akril-diizopropiluree sa stirenom i α-metilstirenom
A. Erceg Kuzmić, V. Srića, G. Bogdanić, R. Vuković+ i D. Fleš+
213–221

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
O nekim zanimljivim rezultatima postignutim u Hrvatskoj u području kemijske teorije grafova
N. Trinajstić+
223–227
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

229

Iz naših knjižnica

J. Dravec Braun: MathSciNet i kemija
230–231

Industrijsko-gospodarski pregled

232–234

Tehnološke zabilješke

234–235

Zaštita okoliša

236–238

Društvene vijesti

239–240
240–241
241

Kalendar događanja

242–246

Pregled tehničke literature i dokumentacije

247–252

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A917–A920