Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.010
Objavljen: Kem. Ind. 55 (5) (2006) 223–227
Referentni broj rada: KUI-10/2005
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

O nekim zanimljivim rezultatima postignutim u Hrvatskoj u području kemijske teorije grafova

N. Trinajstić+

Sažetak

Prikazani su ukratko najzanimljiviji rezultati postignuti u području kemijske teorije grafova u Grupi za teorijsku kemiju Instituta “Rugjera Boškovića” posljednjih trideset i pet godina. U članku se govori o Sachsovome teoremu za konstrukciju karakterističnoga polinoma molekule, o uvođenju topologijske rezonancijske energije kao mjere aromatičnosti konjugiranih molekula, o analizi izospektralnih molekula, o razvijanju algoritama za generiranje i prebrojavanje Kekuléovih struktura, o razvoju i primjeni molekularnih deskriptora, o analizi modela konjugiranih krugova i njegovoj primjeni na fulerene, o analizi različitih graf-teorijskih matrica, o razvoju računalne metode CROMRsel za modeliranje svojstava molekula pomoću molekularnih deskriptora, o razvoju i primjeni algoritama za prebrojavanje različitih klasa molekula te o studiranju kompleksnosti molekula i kemijskih reakcija. Navedeni su brojni suradnici i gosti Grupe za teorijsku kemiju, koji su radili na problemima kemijske teorije grafova.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aromatičnost, fulereni, izospektralne molekule, kemijska teorija grafova, kombinatorno prebrojavanje, kompleksnost, molekularni deskriptori