Traženi broj
KUI04 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 4
Godina:2007
Stranice: 199–256, A957–A960
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Doprinos istraživanju slobodnih i glikozidno vezanih isparljivih spojeva od 2001. do 2006.
I. Jerković
199–207

Stručni rad

 
Što treba znati o hrvatskoj kemijskoj nomenklaturi?
T. Portada i V. Stilinović
209–215

Stručni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Život i djelo Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva – povodom 100. obljetnice smrti
I. Esih+ i V. Vaščić
217–226
RUBRIKE

III

Mišljenja i komentari

Z. Maksić+, R. Vianello i B. Kovačević: O znanstvenoj produktivnosti i kriterijima izvrsnosti
227–228
229

Iz naših knjižnica

230

Industrijsko-gospodarski pregled

231–233

Tehnološke zabilješke

234–235

Zaštita okoliša

235–237

Prikazi knjiga

238–239
239

Društvene vijesti

240–241

Kalendar događanja

242–250

Pregled tehničke literature i dokumentacije

251–256

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A957–A960