Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.019
Objavljen: Kem. Ind. 56 (4) (2007) 209–215
Referentni broj rada: KUI-19/2006
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Što treba znati o hrvatskoj kemijskoj nomenklaturi?

T. Portada i V. Stilinović

Sažetak

Načinjen je pregled najčešćih pogrešaka i zabluda vezanih uz hrvatsku kemijsku nomenklaturu. Objašnjena je razlika između nomenklature i nazivlja. Za kemijske elemente selenij, telurij, titanij i uranij ne bi trebalo rabiti zastarjela imena selen, telur, titan i uran. Jedan kemijski spoj može imati više ispravnih kemijskih imena. Treba razlikovati posvojne pridjeve izvedene iz imenâ kemijskih elemenata (npr. ugljikov, aluminijev, platinin) od gradivnih pridjeva izvedenih iz imenâ njihovih elementarnih tvari (npr. ugljični, aluminijski, platinski). Pri pisanju kemijskih imena treba paziti na pravila o uporabi razmaka i spojnice, a treba voditi računa i o pravilnoj uporabi kurziva. U hrvatskom jeziku prefiksi koji u supstitucijskoj nomenklaturi označuju halogene supstituente nisu identični prefiksima koji u koordinacijskoj nomenklaturi označuju halogene ligande.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

hrvatska kemijska nomenklatura, nomenklatura, nazivlje, pridjevi, polusloženice