Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.029
Objavljen: Kem. Ind. 56 (4) (2007) 199–207
Referentni broj rada: KUI-29/2006
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Doprinos istraživanju slobodnih i glikozidno vezanih isparljivih spojeva od 2001. do 2006.

I. Jerković

Sažetak

U radu je prikazan doprinos istraživanju slobodnih i glikozidno vezanih isparljivih spojeva u razdoblju 2001. – 2006. koji je ostvaren radom u Zavodu za organsku kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilište u Splitu. Identificirane su mnoge terpenske strukture, fenilpropanski derivati, kao i alifatski ugljikovodici, alkoholi, karbonili, masne kiseline i dr. Aglikoni oslobođeni enzimskom hidrolizom glikozida isparljivih spojeva bili su alifatski, fenilpropanski derivati, monoterpeni, seskviterpeni i dr. Nadalje, sintetizirani su glukozidi čestih monoterpenskih i alifatskih alkohola, te fenola (Koenigs-Knorrova glukozilacija, izravna glukozilacija uz FeCl3, enzimska kondenzacija i transglukozilacija iz celobioze).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

eterična ulja, glikozidno vezani isparljivi spojevi, sinteza O-glikozida, GC-MS