Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 7-8
Godina:2007
Stranice: 385–440, A969–A972
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Priprava taložnog kalcijeva karbonata šaržnim i semikontinuiranim postupkom
M. Ukrainczyk, J. Kontrec, V. Babić-Ivančić, L. Brečević i D. Kralj
385–390

Pregledni rad

 
Heckova reakcija – moćno oruđe suvremene organske kemije
R. Kobetić i N. Biliškov
391–402

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Hrvatska kemija u XX. stoljeću. I. Razdoblje od početka stoljeća do 8. svibnja 1945.
N. Trinajstić+ i S. Paušek-Baždar
403–416
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

417
N. Raos: Lažno ja
418

Iz naših knjižnica

418–420

Industrijsko-gospodarski pregled

421–423

Tehnološke zabilješke

423–424

Zaštita okoliša

425–427

Prikazi knjiga

427–428

Društvene vijesti

429

Kalendar događanja

430–433

Pregled tehničke literature i dokumentacije

434–439

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A969–A972