Traženi broj
KUI02 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 2
Godina:2008
Stranice: 51–100, A993–A996
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Spektroskopski studij sintetskog forsterita dobivenog iz zeolitnih prekursora
C. Kosanović, N. Stubičar, N. Tomašić, M. Stubičar, B. Subotić, A. Gajović i L. Sekovanić
51–57
 
Modeliranje procesa biološke obrade otpadne vode na komunalnom uređaju grada Velika Gorica
M. Čurlin, A. Bevetek, Z. Ležaić, B. Deverić Meštrović i Ž. Kurtanjek
59–67
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

69

Iz naših knjižnica

70–71

Industrijsko-gospodarski pregled

72–75

Tehnološke zabilješke

75–76

Zaštita okoliša

77–78

Prikazi knjiga

79

Osvrti

80–82

Kalendar događanja

84–89

Pregled tehničke literature i dokumentacije

95–100

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: o-Toluidin
A993–A996