Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.012
Objavljen: Kem. Ind. 57 (2) (2008) 59–67
Referentni broj rada: KUI-12/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje procesa biološke obrade otpadne vode na komunalnom uređaju grada Velika Gorica

M. Čurlin, A. Bevetek, Z. Ležaić, B. Deverić Meštrović i Ž. Kurtanjek

Sažetak

Obrada otpadne vode s aktivnim muljem izrazito je složen fizikalni, kemijski i biološki proces. Nestalnost sastava i protoka otpadne vode te vremenski promjenjive reakcije mješovite kulture mikroorganizama uvjetuju njegovu nelinearnost i nestacionarnost. Optimalno vođenje procesa je kompleksan zadatak, ali pravilno izrađen matematički model može poslužiti kao osnova za rješavanje. U ovom radu izrađena su dva modela za opis procesa obrade otpadne vode na uređaju grada Velika Gorica, sa zadaćom predviđanja vrijednosti kemijske potrošnje kisika (KPK) na izlazu iz uređaja u zavisnosti od protoka i značajki ulazne neobrađene vode. Korišteni podaci dobiveni su svakodnevnim mjerenjem fizikalnih veličina koji ukazuju na kvalitetu ulazne i izlazne vode, na uvjete pri kojima uređaj radi te na kvalitetu aktivnog mulja. Za modeliranje procesa primijenjena je baza podataka od ukupno 223 skupa podataka sa po 26 parametara za kontinuirano razdoblje tijekom 2004. godine, koji su poslužili kao varijable za izradu modela. Iz ukupnog skupa veličina statističkom analizom odabrane su najuvjerljivije varijable za izradu modela. Izrađeni su viševarijantni linearni model (MLR) sa 16 varijabli te model lokalne linearne regresije (PLR) sa 17 varijabli. Srednja pogreška viševarijantnog linearnog modela iznosi γKPK=20 mg O2 L–1, a za model lokalne linearne regresije srednja pogreška iznosi γKPK = 16 mg O2 L–1.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

komunalna otpadna voda, modeliranje, viševarijantni linearni model (MLR), model lokalne linearne regresije (PLR)