Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.016
Objavljen: Kem. Ind. 57 (2) (2008) 51–57
Referentni broj rada: KUI-16/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Spektroskopski studij sintetskog forsterita dobivenog iz zeolitnih prekursora

C. Kosanović, N. Stubičar, N. Tomašić, M. Stubičar, B. Subotić, A. Gajović i L. Sekovanić

Sažetak

Važni keramički materijali pripremljeni su iz alumosilikatnih prekursora, pri čemu su primijenjene novije metode, koje istodobno daju mogućnost intervencije u procese nastajanja i kontrolu nad mnogim svojstvima. Forsterit je silikatni materijal posebno interesantan inženjerima i konstruktorima procesne opreme, osobito u laserskoj tehnici i području gorivih čvrstih oksidnih ćelija (SOFC), zbog svoje kemijske stabilnosti, dobrih vatrostalnih karakteristika, tališta od 2163 K, izvrsnih električkih izolacijskih svojstava, male električne permitivnosti i slabog termičkog širenja. Cilj ovog rada je istraživanje na području sinteze kristalnog forsterita uz upotrebu različitih zeolitnih prekursora koji su prethodno aktivirani mljevenjem kugličnim mlinom. Sintetski forsterit dobiven je iz smjese MgO i različitih zeolitnih prekursora, kombinirajući visoko energijsko mljevenje i termičku obradu u kontroliranim vremenskim i temperaturnin uvjetima. U ovom istraživanju studirane su fazne transformacije čvrstog stanja koje se odvijaju na temperaturama ispod 1273 K. Dobiveni proizvod je opisan pomoću različitih spektroskopskih tehnika, analizom specifične površine i rendgenskom difrakcijom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

forsterit, mljevenje kugličnim mlinom, rendgenska difrakcija, FTIR spektroskopija, Ramanska spektroskopija