Traženi broj
KUI03 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 3
Godina:2008
Stranice: 101–164, A997–A1000
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Uporaba deemulgatora za odvajanje vode od antracenskog ulja
N. Zečević
101–108

Stručni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
O prvoj analizi vode izvora Zvir u Rijeci. Prilog povijesti kemije u Rijeci – II. dio
A. Alebić-Juretić
109–114

Stručni rad / Iz naših knjižnica

 
Analiza novčane potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa hrvatskim znanstvenim časopisima
B. Macan i J. Stojanovski
115–122
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

Z. Maksić+ i R. Vianello: Znanstvena izvrsnost i kompetitivnost
123–126
127
127–128
129

Industrijsko-gospodarski pregled

130–132

Tehnološke zabilješke

133

Zaštita okoliša

134–135

Prikazi knjiga

136–138

Osvrti

139–146

Društvene vijesti

147

Kalendar događanja

148–157

Pregled tehničke literature i dokumentacije

159–164

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A997–A1000